Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Klokkefrø
Foto: Erhardt Ecklon ©

Vinbjergsnegl
Foto: Jørn Winther Jørgensen ©

Sortplettet Blåfugl
Foto: Emil Bjerregård ©

Spættet Sæl
Foto: Steen Højmark-Jensen ©

Klokkefrø
Foto: Erhardt Ecklon ©

Mild Rensdyrlav
Foto: Tom Smidth ©

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Jan Lyngby ©

Brunflagermus
Foto: Bettina Lykke Mikkelsen ©