Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Butsnudet Frø
Foto: Thomas Eske Holm ©

Vinbjergsnegl
Foto: Poul Olsen ©

Liden Ulvefod
Foto: Tommy Sørensen ©

Løvfrø
Foto: Elmer Pedersen ©

Løvfrø
Foto: Henrik Skytte ©

Markfirben
Foto: Mathias Holm ©

Guldblomme
Foto: Peter Nielsen ©

Hedepletvinge
Foto: René Larsen ©