Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Spættet Sæl
Foto: Mogens Lorentzen ©

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Kis Boel Guldmann ©

Grøn Frø
Foto: Mourits Løvholt ©

Læderskildpadde
Foto: Henrik Carl ©

Sortplettet Blåfugl
Foto: Poul Ulrik ©

Grøn Frø
Foto: Søren Nielsen ©

Hedepletvinge
Foto: Niels Jæger ©

Sydflagermus
Foto: Gitte Møller ©