Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Fruesko
Foto: Richard Burzynski ©

Løvfrø
Foto: Henning Christiansen ©

Butsnudet Frø
Foto: Thomas Eske Holm ©

Skovmår
Foto: Rene Petersen ©

Stor Vandsalamander
Foto: Henrik Bringsøe ©

Brunflagermus
Foto: Bettina Lykke Mikkelsen ©

Grøn Frø
Foto: Niels J. Henriksen ©

Klokkefrø
Foto: Thomas Kehlet ©