Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Almindelig Tørvemos
Foto: Nikolaj H. Correll ©

Løvfrø
Foto: ODM ©

Odder
Foto: Per Hauge ©

Springfrø
Foto: Lars Iversen ©

Markfirben
Foto: Keld Skytte Petersen ©

Stor Kærguldsmed
Foto: Mogens Holmen ©

Bæver
Foto: Torben Jørgensen ©

Spættet Sæl
Foto: Jette Bjerregaard Kristensen ©