Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©

Butsnudet Frø
Foto: Ruth Ahlburg ©

Guldblomme
Foto: Torben Hvid ©

Grøn mosaikguldsmed
Foto: Jørn Skeldahl ©

Løvfrø
Foto: Gert S Laursen ©

Markfirben
Foto: Søren Nielsen ©

Gråsæl
Foto: Lars Pedersen ©

Markfirben
Foto: Conny Bruun ©