Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Spættet Sæl
Foto: Jette Bjerregaard Kristensen ©

Flodkrebs
Foto: Bo Skelmose ©

Spidssnudet Frø
Foto: Mogens Holmen ©

Strandtudse
Foto: Emil Lütken ©

Åkande-Kærguldsmed
Foto: Jan Fischer Rasmussen ©

Stor Vandsalamander
Foto: Henrik Bringsøe ©

Sortplettet Blåfugl
Foto: Poul Ulrik ©

Grøn Frø
Foto: Per Thomassen ©