Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Løvfrø
Foto: Mathias Holm ©

Stor Vandsalamander
Foto: Jørgen Dam ©

Grøn Frø
Foto: Frede Scheye ©

Spættet Sæl
Foto: Steen Højmark-Jensen ©

Grøn Frø
Foto: Bent Nielsen ©

Hede-Rensdyrlav
Foto: Tom Smidth ©

Odder
Foto: Per Hauge ©

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©