Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Butsnudet Frø
Foto: Peter Nielsen ©

Butsnudet Frø
Foto: Linda Kjær-Thomsen ©

Spættet Sæl
Foto: Jørgen Dam ©

Butsnudet Frø
Foto: Werner Meng ©

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Grøn Frø
Foto: Frede Mørch ©

Grøn Frø
Foto: Henrik Bringsøe ©