Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Sortplettet Blåfugl
Foto: Jørn Skeldahl ©

Stor Vandsalamander
Foto: Annette Laursen ©

Grønbroget Tudse
Foto: Jan Fischer Rasmussen ©

Stor Vandsalamander
Foto: Poul Evald Hansen ©

Grønbroget Tudse
Foto: Mourits Løvholt ©

Frynset Tørvemos
Foto: Mogens Holmen ©

Vinbjergsnegl
Foto: Ebbe Kristensen ©

Hedepletvinge
Foto: Allan Hartz ©