Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Spættet Sæl
Foto: jesper bock ©

Fruesko
Foto: Jørgen Hugo Jensen ©

Hedepletvinge
Foto: Torben Hvid ©

Frynset Tørvemos
Foto: Mogens Holmen ©

Spættet Sæl
Foto: Steen Højmark-Jensen ©

Sejhval
Foto: Andreas Boe ©

Stor Kærguldsmed
Foto: Lars Johansen ©

Stor Vandsalamander
Foto: Ebbe Kristensen ©