Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Fruesko
Foto: Morten & Maria Sigby ©

Markfirben
Foto: Uffe Gjøl Sørensen ©

Fruesko
Foto: Torben Nielsen ©

Vandflagermus
Foto: Per Thomassen ©

Strandtudse
Foto: Erhardt Ecklon ©

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Henrik Dissing ©

Grøn Frø
Foto: Søren Nielsen ©

Spidssnudet Frø
Foto: Henrik Bringsøe ©