Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Spidssnudet Frø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Fruesko
Foto: Per Taudal Poulsen ©

Løvfrø
Foto: Gert S Laursen ©

Brunflagermus
Foto: Bettina Lykke Mikkelsen ©

Hedepletvinge
Foto: Niels Jæger ©

Otteradet ulvefod
Foto: Knud Knudsen ©

Finhval
Foto: Stephan Lund ©

Springfrø
Foto: Erhardt Ecklon ©