Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Eremit
Foto: Ole Martin ©

Løvfrø
Foto: Jørn Skeldahl ©

Askegrå Rensdyrlav
Foto: Knud Knudsen ©

Sortplettet Blåfugl
Foto: Bo Skelmose ©

Springfrø
Foto: Henrik Pedersen ©

Grøn Frø
Foto: Frede Scheye ©

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Torben Jørgensen ©

Rissosdelfin
Foto: Jan Fischer Rasmussen ©