Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Brunflagermus
Foto: Bettina Lykke Mikkelsen ©

Sortplettet Blåfugl
Foto: Jørn Skeldahl ©

Hedepletvinge
Foto: Niels Jæger ©

Løvfrø
Foto: Henning Christiansen ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Butsnudet Frø
Foto: Tom Fritzbøger ©

Mild Rensdyrlav
Foto: Tom Smidth ©

Løvfrø
Foto: Gert S Laursen ©