Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Spættet sæl
Foto: Anni Nielsen ©

Løvfrø
Foto: Elmer Pedersen ©

Grøn Frø
Foto: Finn Krone ©

Butsnudet Frø
Foto: Alice Dyrhol Jensen ©

Løvfrø
Foto: Mourits Løvholt ©

Fruesko
Foto: Torben Nielsen ©

Stor kærguldsmed
Foto: Lars Johansen ©

Gråsæl
Foto: Lars Pedersen ©