Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Stiv Tørvemos
Foto: Jesper Moeslund ©

Markfirben
Foto: Tommy Sørensen ©

Løvfrø
Foto: Mourits Løvholt ©

Øresvin
Foto: Stinne Lundgård Lande ©

Birkemus
Foto: René Mathiasen ©

Vinbjergsnegl
Foto: Michael S Jensen ©

Nordflagermus
Foto: Per Sandborg Nielsen ©

Springfrø
Foto: Erhardt Ecklon ©