Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Løvfrø
Foto: Lars Iversen ©

Grøn kølleguldsmed
Foto: Torben Hvid ©

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Brunflagermus
Foto: Rune Bjerre ©

Spidssnudet Frø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Stor kærguldsmed
Foto: Lars Johansen ©

Butsnudet Frø
Foto: Lars Andersen ©