Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Grøn Frø
Foto: Joakim Engel ©

Flodlampret
Foto: Bo Skelmose ©

Stor Kærguldsmed
Foto: Jørn Skeldahl ©

Spidssnudet Frø
Foto: Mathias Holm ©

Rød Tørvemos, ubest.
Foto: Nikolaj H. Correll ©

Butsnudet Frø
Foto: Henning Christiansen ©

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Lars Pedersen ©

Gråsæl
Foto: Lars Pedersen ©