Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@naturbasen.dk for mere info.

Almindelig Delfin
Foto: Pia Odgaard ©

Stor Kærguldsmed
Foto: Søren Jørgensen ©

Hedepletvinge
Foto: Hugo Nissen ©

Løvfrø
Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe ©

Fruesko
Foto: Bo Skelmose ©

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Erland Nielsen ©

Løvfrø
Foto: Gert S Laursen ©

Grøn Frø
Foto: Bettina Lykke Mikkelsen ©