Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Spættet Sæl
Foto: Claus Christensen ©

Løvfrø
Foto: Jørn Skeldahl ©

Skovmår
Foto: Ole Ziegler ©

Odder
Foto: jens veilgaard vendelbo ©

Almindelig Delfin
Foto: Steen Petersen ©

Løvfrø
Foto: Karsten Dollerup Møller ©

Stor Vandsalamander
Foto: Henrik Bringsøe ©

Kildevældsvindelsnegl
Foto: Mogens Holmen ©