Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Løvfrø
Foto: Gert S Laursen ©

Hasselmus
Foto: Peter Leth ©

Grønbroget Tudse
Foto: Line Ankjær  ©

Langluffet Grindehval
Foto: Lars Jørgen Grønbjerg ©

Løvfrø
Foto: Mathias Holm ©

Stor Kærguldsmed
Foto: Peter Christensen ©

Sortplettet Blåfugl
Foto: Jørn Skeldahl ©

Grøn Frø
Foto: Ebbe Kristensen ©