Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Spættet Sæl
Foto: jesper bock ©

Spidssnudet Frø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Fruesko
Foto: Jørgen Hugo Jensen ©

Fruesko
Foto: Jesper Moeslund ©

Spidssnudet Frø
Foto: Mourits Løvholt ©

Grøn Frø
Foto: Ebbe Kristensen ©

Spættet Sæl
Foto: Hans Henrik Larsen ©

Hedepletvinge
Foto: Ulla Paulsen ©