Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Lars Pedersen ©

Fruesko
Foto: Jane Aasted Ditzel ©

Stor Vandsalamander
Foto: Ebbe Kristensen ©

Hedepletvinge
Foto: Jette Sørensen ©

Langluffet Grindehval
Foto: Lars Jørgen Grønbjerg ©

Vinbjergsnegl
Foto: Bent Skovgaard Just ©

Fruesko
Foto: Peter Krogh ©

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Inge Linden ©