Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Stor Kærguldsmed
Foto: Lars Johansen ©

Fruesko
Foto: Jane Aasted Ditzel ©

Rissosdelfin
Foto: Jan Fischer Rasmussen ©

Markfirben
Foto: Mathias Holm ©

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Torben Hvid ©

Almindelig Tørvemos
Foto: Nikolaj H. Correll ©

Grøn Frø
Foto: Søren Nielsen ©

Løvfrø
Foto: Werner Meng ©