Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Grøn Frø
Foto: Søren Nielsen ©

Butsnudet Frø
Foto: Mathias Holm ©

Hvidnæse
Foto: Allan Hansen ©

Skimmelflagermus
Foto: Ole Nielsen ©

Spættet Sæl
Foto: Rune Bjerre ©

Markfirben
Foto: Søren Nielsen ©

Sortplettet Blåfugl
Foto: Mikkel Lausten ©

Sortplettet Blåfugl
Foto: Torben Hvid ©