Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Frynset Tørvemos
Foto: Mogens Holmen ©

Skovmår
Foto: Rene Petersen ©

Langluffet Grindehval
Foto: Lars Jørgen Grønbjerg ©

Stiv Tørvemos
Foto: Jesper Moeslund ©

Hedepletvinge
Foto: Allan Hartz ©

Grøn Frø
Foto: Teddy Ringsborg ©

Stor Kærguldsmed
Foto: Jørn Skeldahl ©

Butsnudet Frø
Foto: Thomas Eske Holm ©