Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Butsnudet Frø
Foto: Alice Dyrhol Jensen ©

Løgfrø
Foto: Jakob Lausen ©

Løvfrø
Foto: jens veilgaard vendelbo ©

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Lars Pedersen ©

Bred Vandkalv
Foto: Mogens Holmen ©

Stor Vandsalamander
Foto: Werner Meng ©

Butsnudet Frø
Foto: Linda Kjær-Thomsen ©

Ilder
Foto: Anni Nielsen ©