Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Grøn Frø
Foto: Sven Aage Hansen ©

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Torben Jørgensen ©

Grøn Frø
Foto: Bent Nielsen ©

Hedepletvinge
Foto: Hans Thomsen ©

Hedepletvinge
Foto: Allan Kristensen ©

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Inge Linden ©

Stor Kærguldsmed
Foto: Ib Fagerlund ©

Frynset Tørvemos
Foto: Mogens Holmen ©