Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Hedepletvinge
Foto: Ulla Paulsen ©

Ilder
Foto: Anni Nielsen ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Markfirben
Foto: Mathias Holm ©

Stor Kærguldsmed
Foto: Susanne Nielsen ©

Laks
Foto: Keld Skytte Petersen ©

Hedepletvinge
Foto: Allan Kristensen ©

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Finn Toustrup Nielsen ©