Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Spættet Sæl
Foto: Jørgen Dam ©

Grøn Frø
Foto: Per Thomassen ©

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©

Butsnudet Frø
Foto: Claus Lunde ©

Grøn Frø
Foto: Mourits Løvholt ©

Vinbjergsnegl
Foto: Jørgen Dam ©

Stor Vandsalamander
Foto: Werner Meng ©

Løvfrø
Foto: Henrik Skytte ©