Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Gråsæl
Foto: Rune Bjerre ©

Grøn mosaikguldsmed
Foto: Inge Linden ©

Brunflagermus
Foto: Bettina Lykke Mikkelsen ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Spidssnudet Frø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Spættet sæl
Foto: Jette Bjerregaard Kristensen ©

Løvfrø
Foto: Elmer Pedersen ©

Spættet sæl
Foto: Jørgen Dam ©