Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Otteradet Ulvefod
Foto: John Dinesen ©

Grøn Frø
Foto: Søren Nielsen ©

Liden Ulvefod
Foto: Tommy Sørensen ©

Spidssnudet Frø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Lys Skivevandkalv
Foto: Jan Fischer Rasmussen ©

Hasselmus
Foto: Henrik Bringsøe ©

Fruesko
Foto: Morten & Maria Sigby ©

Spidssnudet Frø
Foto: Henrik Bringsøe ©