Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Fruesko
Foto: Jørn Skeldahl ©

Askegrå Rensdyrlav
Foto: Knud Knudsen ©

Løvfrø
Foto: Mathias Holm ©

Hedepletvinge
Foto: Ulla Paulsen ©

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Torben Jørgensen ©

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Ole Martin ©

Skovmår
Foto: Richard Ipsen ©

Løgfrø
Foto: Jakob Lausen ©