Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Ulla Abildgren ©

Ilder
Foto: Anni Nielsen ©

Kløftet Tørvemos
Foto: Erland Nielsen ©

Langluffet Grindehval
Foto: Lars Jørgen Grønbjerg ©

Stor Vandsalamander
Foto: Henrik Bringsøe ©

Flodlampret
Foto: Bo Skelmose ©

Stor Kærguldsmed
Foto: Peter Christensen ©

Markfirben
Foto: Trine Viberg ©