Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Løvfrø
Foto: Henning Christiansen ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Stor Vandsalamander
Foto: Stig Nørhald ©

Spidssnudet Frø
Foto: Mogens Holmen ©

Butsnudet Frø
Foto: Kristian Raaschou ©

Eremit
Foto: Ole Martin ©

Strandtudse
Foto: Jens Overgaard Christensen ©

Marsvin
Foto: Allan Hansen ©