Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Lys Skivevandkalv
Foto: Jan Fischer Rasmussen ©

Hedepletvinge
Foto: Hans Thomsen ©

Otteradet Ulvefod
Foto: Knud Knudsen ©

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Mogens Bak ©

Skovmår
Foto: Rene Petersen ©

Stor Kærguldsmed
Foto: Mogens Holmen ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Niels Peter Brøgger ©