Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©

Stor Kærguldsmed
Foto: Søren Jørgensen ©

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Ulla Abildgren ©

Spættet Sæl
Foto: Ken Jensen ©

Stor Vandsalamander
Foto: Ebbe Kristensen ©

Lys Skivevandkalv
Foto: Jan Fischer Rasmussen ©

Butsnudet Frø
Foto: Mourits Løvholt ©

Fruesko
Foto: Bo Skelmose ©