Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Jan Lyngby ©

Bred Vandkalv
Foto: Mogens Holmen ©

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©

Stor Vandsalamander
Foto: Poul Evald Hansen ©

Markfirben
Foto: Torben Nielsen ©

Grøn Frø
Foto: Per Thomassen ©

Odder
Foto: Bjarke Dehli ©

Klokkefrø
Foto: Lars Iversen ©