Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Løvfrø
Foto: Werner Meng ©

Strandtudse
Foto: Jørgen Olesen ©

Vinbjergsnegl
Foto: PoulOlsen ©

Stor Vandsalamander
Foto: Kim Petersen ©

Butsnudet Frø
Foto: Bent-Ole Ludvigsen ©

Grøn kølleguldsmed
Foto: Morten & Maria Sigby ©

Grøn Frø
Foto: Søren Nielsen ©

Butsnudet Frø
Foto: Poul Evald Hansen ©