Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Stor Kærguldsmed
Foto: Lars Johansen ©

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©

Løvfrø
Foto: Charlotte Svensson ©

Skimmelflagermus
Foto: Hans Lind ©

Grøn Frø
Foto: Søren Nielsen ©

Strandtudse
Foto: Jørgen Olesen ©

Hedepletvinge
Foto: Hugo Nissen ©

Spættet Sæl
Foto: Jørgen Dam ©