Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Hvidnæse
Foto: Allan Hansen ©

Otteradet Ulvefod
Foto: Knud Knudsen ©

Fruesko
Foto: Per Taudal Poulsen ©

Fruesko
Foto: Jane Aasted Ditzel ©

Odder
Foto: Birgit Knudsen ©

Flodkrebs
Foto: Bo Skelmose ©

Gråsæl
Foto: Lars Pedersen ©

Mild Rensdyrlav
Foto: Tom Smidth ©