Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Markfirben
Foto: Tommy Sørensen ©

Fruesko
Foto: Morten & Maria Sigby ©

Eghjort
Foto: Ole Martin ©

Butsnudet Frø
Foto: Poul Evald Hansen ©

Spættet Sæl
Foto: Jørgen Dam ©

Løvfrø
Foto: Henrik Skytte ©

Kildevældsvindelsnegl
Foto: Peter Leth ©

Stor Vandsalamander
Foto: Werner Meng ©