Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Vinbjergsnegl
Foto: Frank Desting ©

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Torben Jørgensen ©

Butsnudet Frø
Foto: Lars Andersen ©

Klokkefrø
Foto: Thomas Kehlet ©

Otteradet Ulvefod
Foto: Niels Peter Brøgger ©

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Inge Linden ©

Spidssnudet Frø
Foto: Mourits Løvholt ©

Fruesko
Foto: Peter Krogh ©