Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Strandtudse
Foto: Jørgen Olesen ©

Løvfrø
Foto: Mathias Holm ©

Løvfrø
Foto: Mourits Løvholt ©

Hedepletvinge
Foto: René Larsen ©

Stor Vandsalamander
Foto: Annette Laursen ©

Butsnudet Frø
Foto: Mathias Holm ©

Springfrø
Foto: Henrik Pedersen ©

Gråsæl
Foto: Lars Pedersen ©