Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Stor Kærguldsmed
Foto: Jørn Skeldahl ©

Skovmår
Foto: Ole Ziegler ©

Hedepletvinge
Foto: Allan Kristensen ©

Markfirben
Foto: Peder Raatz-Pedersen ©

Grønbroget Tudse
Foto: Hanne Farnæs ©

Strandtudse
Foto: Jørgen Olesen ©

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Erland Nielsen ©