Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Strandtudse
Foto: Emil Lütken ©

Stor Vandsalamander
Foto: Werner Meng ©

Springfrø
Foto: Erhardt Ecklon ©

Almindelig Delfin
Foto: Steen Petersen ©

Løvfrø
Foto: Elmer Pedersen ©

Spidssnudet Frø
Foto: Mourits Løvholt ©

Spættet Sæl
Foto: Jørgen Dam ©

Strandtudse
Foto: Jørgen Olesen ©