Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Skovmår
Foto: Richard Ipsen ©

Strandtudse
Foto: Jørgen Olesen ©

Stor Vandsalamander
Foto: Stig Nørhald ©

Butsnudet Frø
Foto: Lars Lundgaard ©

Fruesko
Foto: Richard Burzynski ©

Østlig Kærguldsmed
Foto: Søren Jørgensen ©

Springfrø
Foto: Thomas Eske Holm ©

Grønbroget Tudse
Foto: Mikkel H. Post ©