Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Stor Vandsalamander
Foto: Kim Petersen ©

Fruesko
Foto: Morten & Maria Sigby ©

Spættet Sæl
Foto: Jette Bjerregaard Kristensen ©

Butsnudet Frø
Foto: Jørn Winther Jørgensen ©

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©

Grønbroget Tudse
Foto: Henrik Bringsøe ©

Butsnudet Frø
Foto: Peter Nielsen ©

Butsnudet Frø
Foto: Werner Meng ©