Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Løvfrø
Foto: Gert S Laursen ©

Spidssnudet Frø
Foto: Lars Iversen ©

Almindelig Delfin
Foto: Carsten Bjerre ©

Stor Kærguldsmed
Foto: Susanne Nielsen ©

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©

Markfirben
Foto: Jesper Clemmensen ©

Hasselmus
Foto: Henrik Bringsøe ©

Fruesko
Foto: Jørgen Hugo Jensen ©