Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©

Løvfrø
Foto: Werner Meng ©

Butsnudet Frø
Foto: Børge Overgaard ©

Grønbroget Tudse
Foto: Poul Evald Hansen ©

Løvfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Hasselmus
Foto: Henrik Bringsøe ©

Langluffet Grindehval
Foto: Anders Østerby ©

Grønbroget Tudse
Foto: Hanne Farnæs ©