Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Vinbjergsnegl
Foto: Gerner Jensen ©

Spættet Sæl
Foto: Hans Henrik Larsen ©

Markfirben
Foto: Finn Krone ©

Butsnudet Frø
Foto: Børge Overgaard ©

Springfrø
Foto: Henrik Pedersen ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Grøn Frø
Foto: Robert Piil ©

Springfrø
Foto: Erhardt Ecklon ©