Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Springfrø
Foto: Ebbe Kristensen ©

Stor Vandsalamander
Foto: Kim Petersen ©

Grøn mosaikguldsmed
Foto: Inge Linden ©

Hvidnæse
Foto: Allan Hansen ©

Grønbroget Tudse
Foto: Mourits Løvholt ©

Butsnudet Frø
Foto: Lars Andersen ©

Butsnudet Frø
Foto: Mathias Holm ©

Løgfrø
Foto: Lars Iversen ©