Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Torben Jørgensen ©

Stor Vandsalamander
Foto: Peder Storup ©

Butsnudet Frø
Foto: Tom Fritzbøger ©

Grøn Frø
Foto: Kim Biledgaard ©

Løvfrø
Foto: Thomas Kehlet ©

Strandtudse
Foto: Erhardt Ecklon ©

Flodkrebs
Foto: Henrik Baktoft ©

Askegrå Rensdyrlav
Foto: Knud Knudsen ©