Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©

Butsnudet Frø
Foto: Mathias Holm ©

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Jørn Skeldahl ©

Markfirben
Foto: Trine Viberg ©

Løvfrø
Foto: Jørn Skeldahl ©

Grøn Frø
Foto: Ebbe Kristensen ©

Vinbjergsnegl
Foto: Jørn Winther Jørgensen ©

Rød Tørvemos, ubest.
Foto: Nikolaj H. Correll ©