Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Strandtudse
Foto: Emil Lütken ©

Grøn mosaikguldsmed
Foto: Torben Jørgensen ©

Askegrå rensdyrlav
Foto: Knud Knudsen ©

Odder
Foto: Vagn Thomsen ©

Stor kærguldsmed
Foto: Lars Johansen ©

Vinbjergsnegl
Foto: Michael S Jensen ©

Grøn frø
Foto: Teddy Ringsborg ©

Skovmår
Foto: Bo Valeur ©