Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Grøn Frø
Foto: Teddy Ringsborg ©

Løvfrø
Foto: Klaus Bek Nielsen ©

Grønbroget Tudse
Foto: Jan Fischer Rasmussen ©

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Lars Pedersen ©

Sortplettet Blåfugl
Foto: Mikkel Lausten ©

Grønbroget Tudse
Foto: Allan Larsen ©

Markfirben
Foto: Keld Skytte Petersen ©

Stor Kærguldsmed
Foto: Jørn Skeldahl ©