Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Butsnudet Frø
Foto: klaus guldager ©

Grønbroget Tudse
Foto: Hanne Farnæs ©

Hedepletvinge
Foto: Allan Hartz ©

Butsnudet Frø
Foto: Emil Lütken ©

Klokkefrø
Foto: Lars Iversen ©

Sejhval
Foto: Andreas Boe ©

Grøn Frø
Foto: Kim Biledgaard ©

Spættet Sæl
Foto: Jørgen Dam ©