Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Rissosdelfin
Foto: Jan Fischer Rasmussen ©

Grøn Frø
Foto: Bettina Lykke Mikkelsen ©

Butsnudet Frø
Foto: Mourits Løvholt ©

Skovmår
Foto: Richard Ipsen ©

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Kis Boel Guldmann ©

Spættet Sæl
Foto: Lars Pedersen ©

Almindelig Delfin
Foto: Karen Thomsen ©

Markfirben
Foto: Finn Krone ©