Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Spidssnudet Frø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Løvfrø
Foto: Jørn Skeldahl ©

Løvfrø
Foto: Sigrid Kistrup Ilsøe ©

Markfirben
Foto: Torben Nielsen ©

Butsnudet Frø
Foto: Lars Andersen ©

Markfirben
Foto: Randi Mønster Skinner ©

Hedepletvinge
Foto: Allan Hartz ©

Bred Vandkalv
Foto: Mogens Holmen ©