Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Gråsæl
Foto: Lars Pedersen ©

Almindelig Delfin
Foto: Thorsten Kudahl Kristensen ©

Strandtudse
Foto: Erhardt Ecklon ©

Ulv
Foto: Henrik Pedersen ©

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Thomas Petersen ©

Hasselmus
Foto: Henrik Bringsøe ©

Butsnudet Frø
Foto: Børge Overgaard ©

Markfirben
Foto: Henrik Hougaard Larsen ©