Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Spættet sæl
Foto: Jørgen Dam ©

Løvfrø
Foto: Henrik Skytte ©

Grøn Frø
Foto: Birger Lønning ©

Sortplettet Blåfugl
Foto: Jørn Skeldahl ©

Hedepletvinge
Foto: Bjarne Nielsen ©

Grøn kølleguldsmed
Foto: Morten & Maria Sigby ©

Grønbroget Tudse
Foto: Hanne Farnæs ©

Cypres-ulvefod
Foto: John Dinesen ©