Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Langøret Flagermus
Foto: Lars Hansen ©

Klokkefrø
Foto: Erhardt Ecklon ©

Butsnudet Frø
Foto: Inger Pisarski ©

Hedepletvinge
Foto: Niels Jæger ©

Hedepletvinge
Foto: Ulla Paulsen ©

Eremit
Foto: Ole Martin ©

Springfrø
Foto: Erhardt Ecklon ©

Stor Vandsalamander
Foto: Erik Andersen ©