Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@naturbasen.dk for mere info.

Fruesko
Foto: Richard Burzynski ©

Stor Vandsalamander
Foto: Jørgen Dam ©

Løgfrø
Foto: Jakob Lausen ©

Brunflagermus
Foto: Dan Bjarnø ©

Løvfrø
Foto: Elmer Pedersen ©

Ulv
Foto: Carsten Schou ©

Læderskildpadde
Foto: Tanja Rahbek, naturcenter Tønnisgaard ©

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Kis Boel Guldmann ©