Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Grøn Frø
Foto: Sven Aage Hansen ©

Vinbjergsnegl
Foto: PoulOlsen ©

Løvfrø
Foto: Gert S Laursen ©

Løgfrø
Foto: Jakob Lausen ©

Ilder
Foto: Anni Nielsen ©

Butsnudet Frø
Foto: Mathias Holm ©

Grønbroget Tudse
Foto: Jan Fischer Rasmussen ©

Løvfrø
Foto: Mourits Løvholt ©