Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Guldblomme
Foto: Peter Nielsen ©

Butsnudet Frø
Foto: Kristian Raaschou ©

Butsnudet Frø
Foto: Werner Meng ©

Skimmelflagermus
Foto: Hans Lind ©

Fruesko
Foto: Per Taudal Poulsen ©

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©

Spidssnudet Frø
Foto: Lars Iversen ©

Butsnudet Frø
Foto: Mathias Holm ©