Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Brunflagermus
Foto: Bettina Lykke Mikkelsen ©

Grøn Frø
Foto: Per Schans Christensen ©

Spidssnudet Frø
Foto: Mourits Løvholt ©

Hedepletvinge
Foto: Bjarne Nielsen ©

Markfirben
Foto: Peder Raatz-Pedersen ©

Askegrå rensdyrlav
Foto: Knud Knudsen ©

Grøn Frø
Foto: Ulla Friborg ©

Femradet ulvefod
Foto: Jesper Moeslund ©