Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Guldblomme
Foto: Poul Olsen ©

Fruesko
Foto: Richard Burzynski ©

Fruesko
Foto: Lars Andersen ©

Frynset tørvemos
Foto: Nikolaj H. Correll ©

Stor Vandsalamander
Foto: Poul Evald Hansen ©

Markfirben
Foto: Peder Raatz-Pedersen ©

Spidssnudet Frø
Foto: Mourits Løvholt ©

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©