Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Stor Vandsalamander
Foto: Mathias Holm ©

Springfrø
Foto: Ebbe Kristensen ©

Vinbjergsnegl
Foto: Peter Nielsen ©

Butsnudet Frø
Foto: brian pedersen ©

Fruesko
Foto: Bo Skelmose ©

Fruesko
Foto: Morten & Maria Sigby ©

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Jan Lyngby ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©