Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Sydflagermus
Foto: Gitte Møller ©

Spættet sæl
Foto: Jørgen Dam ©

Springfrø
Foto: Tina Kjeldahl ©

Butsnudet Frø
Foto: Poul Evald Hansen ©

Løvfrø
Foto: Tony Søholm Larsen ©

Kløftet tørvemos
Foto: Erland Nielsen ©

Vandflagermus
Foto: Per Thomassen ©

Grønbroget Tudse
Foto: Mourits Løvholt ©