Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Hedepletvinge
Foto: Allan Kristensen ©

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Finn Toustrup Nielsen ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Grønbroget Tudse
Foto: Nicki Justenborg ©

Spættet Sæl
Foto: Jette Bjerregaard Kristensen ©

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Torben Jørgensen ©

Skovmår
Foto: Rene Petersen ©

Butsnudet Frø
Foto: Jørn Winther Jørgensen ©