Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@naturbasen.dk for mere info.

Hedepletvinge
Foto: Jette Sørensen ©

Hasselmus
Foto: Peter Leth ©

Løvfrø
Foto: Tony Søholm Larsen ©

Markfirben
Foto: Tommy Sørensen ©

Springfrø
Foto: Ebbe Kristensen ©

Løvfrø
Foto: Mathias Holm ©

Fruesko
Foto: Bo Skelmose ©

Grøn Frø
Foto: Carsten Poulsen ©