Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Markfirben
Foto: Søren Nielsen ©

Markfirben
Foto: Jesper Clemmensen ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Butsnudet Frø
Foto: Lars Lundgaard ©

Spidssnudet Frø
Foto: Mourits Løvholt ©

Hedepletvinge
Foto: Emil Lütken ©

Stor Vandsalamander
Foto: Heine Skjerning ©

Brunflagermus
Foto: Bettina Lykke Mikkelsen ©