Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Spidssnudet Frø
Foto: Mourits Løvholt ©

Spættet sæl
Foto: Anne-Grethe Lentz ©

Grønbroget Tudse
Foto: Line Ankjær  ©

Vinbjergsnegl
Foto: Werner Meng ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Spidssnudet Frø
Foto: Mourits Løvholt ©

Langluffet grindehval
Foto: Lars Jørgen Grønbjerg ©

Grøn mosaikguldsmed
Foto: Torben Jørgensen ©