Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Grøn mosaikguldsmed
Foto: Ole Martin ©

Butsnudet Frø
Foto: Henrik Pedersen ©

Markfirben
Foto: Marianne Graversen ©

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©

Spættet sæl
Foto: Jørgen Dam ©

Hedepletvinge
Foto: Torben Hvid ©

Løvfrø
Foto: Werner Meng ©

Hedepletvinge
Foto: Bjarne Nielsen ©