Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Markfirben
Foto: Bent Carstensen ©

Mild Rensdyrlav
Foto: Tom Smidth ©

Vinbjergsnegl
Foto: Gerner Jensen ©

Løgfrø
Foto: Jakob Lausen ©

Butsnudet Frø
Foto: brian pedersen ©

Hedepletvinge
Foto: Niels Jæger ©

Liden Ulvefod
Foto: Tommy Sørensen ©

Grøn Frø
Foto: Bent Nielsen ©