Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Sydflagermus
Foto: Gitte Møller ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Stor Kærguldsmed
Foto: Søren Jørgensen ©

Løvfrø
Foto: Elmer Pedersen ©

Løvfrø
Foto: Henning Christiansen ©

Løgfrø
Foto: Jakob Lausen ©

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Morten & Maria Sigby ©

Butsnudet Frø
Foto: Lars Andersen ©