Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Vinbjergsnegl
Foto: Michael S Jensen ©

Østlig Kærguldsmed
Foto: Søren Jørgensen ©

Marsvin
Foto: Kurt Videbæk Jensen ©

Odder
Foto: Vagn Thomsen ©

Hvidnæse
Foto: Allan Hansen ©

Hedepletvinge
Foto: Torben Hvid ©

Odder
Foto: Bjarke Dehli ©

Hedepletvinge
Foto: Allan Kristensen ©