Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Bjarne Holm ©

Femradet Ulvefod
Foto: Ebbe Kristensen ©

Grøn Frø
Foto: Bettina Lykke Mikkelsen ©

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Thomas Thelle ©

Spættet Sæl
Foto: Jørgen Dam ©

Butsnudet Frø
Foto: Thomas Eske Holm ©

Stor Vandsalamander
Foto: Stig Nørhald ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©