Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Markfirben
Foto: Gunnar Knudsen ©

Sortplettet Blåfugl
Foto: Poul Ulrik ©

Strandtudse
Foto: Emil Lütken ©

Flodlampret
Foto: Bo Skelmose ©

Sumpvindelsnegl
Foto: Peter Leth ©

Grønbroget Tudse
Foto: Poul Evald Hansen ©

Markfirben
Foto: Mathias Holm ©

Odder
Foto: Per Hauge ©