Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Spidssnudet Frø
Foto: Lars Iversen ©

Løvfrø
Foto: Henning Christiansen ©

Løvfrø
Foto: Mathias Holm ©

Markfirben
Foto: Peter Nielsen ©

Springfrø
Foto: Rune Larsen ©

Løvfrø
Foto: Jørn Skeldahl ©

Grøn Kølleguldsmed
Foto: Ulla Abildgren ©

Spidssnudet Frø
Foto: Mourits Løvholt ©