Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Hedepletvinge
Foto: Bjarne Nielsen ©

Stor Vandsalamander
Foto: Werner Meng ©

Hedepletvinge
Foto: Allan Hartz ©

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Inge Linden ©

Spættet Sæl
Foto: Hjalte Kjærby ©

Spidssnudet Frø
Foto: Mathias Holm ©

Spættet Sæl
Foto: Lars Pedersen ©

Butsnudet Frø
Foto: Poul Evald Hansen ©