Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Sortplettet Blåfugl
Foto: Poul Ulrik ©

Sydflagermus
Foto: Gitte Møller ©

Grønbroget Tudse
Foto: Mourits Løvholt ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Markfirben
Foto: Jesper Clemmensen ©

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Inge Linden ©

Markfirben
Foto: Uffe Gjøl Sørensen ©

Strandtudse
Foto: Jørgen Olesen ©