Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Grøn kølleguldsmed
Foto: Anni Nielsen ©

Vinbjergsnegl
Foto: PoulOlsen ©

Vinbjergsnegl
Foto: Jørn Winther Jørgensen ©

Grøn Frø
Foto: Ulla Friborg ©

Strandtudse
Foto: Erhardt Ecklon ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Vinbjergsnegl
Foto: Jens Arne Christiansen ©

Butsnudet Frø
Foto: Knud Larsen ©