Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Almindelig Tørvemos
Foto: Erland Nielsen ©

Løvfrø
Foto: Jørn Skeldahl ©

Gråsæl
Foto: Lars Pedersen ©

Hedepletvinge
Foto: Bjarne Nielsen ©

Odder
Foto: Bjarke Dehli ©

Brunflagermus
Foto: Bettina Lykke Mikkelsen ©

Stor Vandsalamander
Foto: Henrik Bringsøe ©