Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Grønbroget Tudse
Foto: Nicki Justenborg ©

Butsnudet Frø
Foto: Børge Overgaard ©

Grøn Frø
Foto: Hanne Lehmann ©

Strandtudse
Foto: Jørgen Olesen ©

Markfirben
Foto: Marianne Graversen ©

Butsnudet Frø
Foto: Linda Kjær-Thomsen ©

Skovmår
Foto: Søren Peter Pinnerup ©

Sydflagermus
Foto: Gitte Møller ©