Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Spættet Sæl
Foto: Rune Engelbreth ©

Fruesko
Foto: Bo Skelmose ©

Lys Skivevandkalv
Foto: Jan Fischer Rasmussen ©

Løvfrø
Foto: jens veilgaard vendelbo ©

Spidssnudet Frø
Foto: Mourits Løvholt ©

Grønbroget Tudse
Foto: Allan Larsen ©

Spættet Sæl
Foto: Lars Pedersen ©

Spættet Sæl
Foto: Anni Nielsen ©