Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Stor Vandsalamander
Foto: Henrik Bringsøe ©

Grøn Mosaikguldsmed
Foto: Erland Nielsen ©

Stor Kærguldsmed
Foto: Jørn Skeldahl ©

Spættet Sæl
Foto: Hjalte Kjærby ©

Markfirben
Foto: Torben Hvid ©

Markfirben
Foto: Søren Nielsen ©

Stor Vandsalamander
Foto: Annette Laursen ©

Grønbroget Tudse
Foto: Mourits Løvholt ©