Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©

Spættet Sæl
Foto: Jørgen Dam ©

Almindelig Ulvefod
Foto: Tommy Sørensen ©

Otteradet Ulvefod
Foto: Knud Knudsen ©

Løvfrø
Foto: Werner Meng ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Springfrø
Foto: Ulrik Hasle Nielsen ©

Stor Vandsalamander
Foto: Poul Evald Hansen ©