Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Hedepletvinge
Foto: Bjarne Nielsen ©

Hvidnæse
Foto: Allan Hansen ©

Vinbjergsnegl
Foto: Jørn Winther Jørgensen ©

Vinbjergsnegl
Foto: Peter Nielsen ©

Vinbjergsnegl
Foto: Frank Desting ©

Liden Ulvefod
Foto: Tommy Sørensen ©

Butsnudet Frø
Foto: Werner Meng ©

Stor Kærguldsmed
Foto: Søren Jørgensen ©