Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Spættet sæl
Foto: Lars Pedersen ©

Skovmår
Foto: Bo Valeur ©

Stor vandsalamander
Foto: Henrik Bringsøe ©

Springfrø
Foto: Dan Lagerstorf ©

Guldblomme
Foto: Torben Hvid ©

Grønbroget Tudse
Foto: Mikkel H. Post ©

Grøn frø
Foto: Frede Scheye ©

Stor kærguldsmed
Foto: Jørn Skeldahl ©