Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Spættet sæl
Foto: Claus Christensen ©

Rissosdelfin
Foto: Jan Fischer Rasmussen ©

Ilder
Foto: Jens Overgaard Christensen ©

Grøn frø
Foto: Birger Lønning ©

Løvfrø
Foto: Jørn Skeldahl ©

Markfirben
Foto: ODM ©

Grøn frø
Foto: Bent Nielsen ©

Markfirben
Foto: Keld Skytte Petersen ©