Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Grøn mosaikguldsmed
Foto: Inge Linden ©

Fruesko
Foto: Bo Skelmose ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Frynset tørvemos
Foto: Mogens Holmen ©

Flodlampret
Foto: Bo Skelmose ©

Grøn frø
Foto: Finn Krone ©

Markfirben
Foto: Peter Nielsen ©

Spidssnudet frø
Foto: Poul Evald Hansen ©