Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©

Sortplettet Blåfugl
Foto: Bo Skelmose ©

Løvfrø
Foto: Tony Søholm Larsen ©

Butsnudet frø
Foto: Poul Evald Hansen ©

Springfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Løvfrø
Foto: Lars Iversen ©

Markfirben
Foto: Uffe Gjøl Sørensen ©

Markfirben
Foto: Mathias Holm ©