Licensinfo - Habitatarter.dk


Habitatarter.dk er en redskab for dig der arbejder med habitatdirektivet. Hjemmesiden giver en nem og overskuelig oversigt over de danske habitatområder og deres udpegningsgrundlag. På Habitatarter.dk kan du læse beskrivelser af alle bilag II, IV og V arter og deres bevaringsstatus.

Myndigheder, konsulenter og andre har adgang til Habitatarter.dk med en gyldig samarbejdsaftale. Skriv til support@fugleognatur.dk for mere info.

Stor kærguldsmed
Foto: Jørn Skeldahl ©

Løvfrø
Foto: Henrik Bringsøe ©

Butsnudet frø
Foto: Claus Lunde ©

Vinbjergsnegl
Foto: Ebbe Kristensen ©

Markfirben
Foto: Bent Carstensen ©

Fruesko
Foto: Bjarne Nielsen ©

Vinbjergsnegl
Foto: Henning Christiansen ©

Butsnudet frø
Foto: Werner Meng ©