Løgfrø - Habitatarter.dk

Del

Foto/billede af Løgfrø (Pelobates fuscus)

Foto: Klaus Bertram Fries ©

Løgfrø (Pelobates fuscus)

Systematik

Familie: Løgfrøer (Pelobatidae)
Orden: Springpadder (Anura)
Klasse: Padder (Amphibia)
Rige: Dyreriget (Animalia)

Status

EF-Habitatdirektivet: Bilag IV
Lever i Danmark

Strengt beskyttet i hele landet

Løgfrø er på EF-Habitatdirektivets Bilag IV. Det betyder at den ikke kun er beskyttet i Habitatområderne, men i hele dens udbredelsesområde. Beskyttelsen af arten handler blandt andet om at sikre den mod at blive efterstræbt og at sikre, at dens levesteder ikke beskadiges eller ødelægges.

Forekomst af Løgfrø baseret på "Citizen Science". Kilde: Naturbasen.dk

Foto/billede af Løgfrø (Pelobates fuscus)

Foto: Jakob Lausen ©

Mere information om Løgfrø

Seneste 200 observationer i Naturbasen

Observationer på Naturkortet

Kendetegn og forvekslingsmuligheder

Systematik

Billeder af Løgfrø